Oldtimer Service Jetten

Keeps the wheels turningPrivacy verklaring

Oldtimer Service Jetten  respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Oldtimer Service Jetten verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens Oldtimer Service Jetten.
In het kader van de GDPR is een Privacy Impact Assesment (PIA) uitgevoerd. Onderstaande privacy verklaring is een resultaat uit de PIA. Wanneer u meer informatie wilt over privacy binnen Oldtimer Service Jetten, neem gerust contact op.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Oldtimer Service Jetten verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken: 

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
Internetbrowser en apparaat type


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oldtimer Service Jetten verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder: Uw naam en e-mailadres wordt alleen aan de lijst toegevoegd,
 wanneer u diensten van ons afneemt. Ten alle tijden kunt u zich hiervoor afmelden door hiervoor een mail te sturen naar info@jettenoldtimers.com

Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Om te evalueren
Oldtimer Service Jetten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Het verbeteren en monitoren van de gebruikerservaring met Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website
 gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Oldtimer Service Jetten volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Oldtimer Service Jetten verwerkt ook  persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Facebook en Twitter: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+ . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oldtimer Service Jetten zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

10 jaar voor financiële en fiscale gegevens


5. Delen van persoonsgegevens met derden

Oldtimer Service Jetten verkoopt jouw gegevens  niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oldtimer Service Jetten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oldtimer Service Jetten gebruikt functionele, analytische en advertising (tracking) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oldtimer Service Jetten gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oldtimer Service Jetten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 


8. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.

 
E-mailen
Bellen
Map